Kulturminneløype som dekker Osebakken

Elvegården ligger i det eiendomskomplekset som fram til 1972 var Skiensfjordens tekniske fagskole (STF). Det var i 1894 at grunnsteinen nedlagt for hovedbygningen (nærmest Skiensgate), og i 1895 var skolen klar for innflytting. Den bygningen som i dag er Elvegården ble oppført i 1925.

Med overgangen til skip bygget av jern, og med maskindrift i stedet for seil, skjedde det store forandringer i sjøfartsbyen Porsgrunn. Byen hadde hundreårig tradisjon i bygging av treskip. En stamme av dyktige håndverkere innen fagområdene seil, tauverk og tømring var engasjert på verftene langs elva. Den tekniske utviklingen krevde andre fagfolk. Mekanikerne og maskinarbeiderne gjorde inntreden i den nye verftsindustrien. For å skaffe nødvendig kompetanse, ble “Skiensfjordens Skole til Uddannelse af mekaniske Arbeidere” etablert. Skolen startet i forbindelse med det mekaniske verkstedet til Rasmus Brønlund på Vestsiden i 1885. Ti år seinere sto skolebygget på Osebakken ferdig, etter at Gunnar Knudsen på Borgestad hadde gitt gratis tomt. Snart ble skolen utvidet til å utdanne en ny faggruppe, elektrikere. Med utvidet fagkrets fikk skolen senere navnet Skiensfjordens Tekniske Fagskole. Skolen ble kjent som Skandinavias første som ga teoretisk og praktisk utdannelse. Den ble svært godt anerkjent, og mange av ingeniørene innen både elektro og mekaniske fag, som var med på å bygge opp den moderne industrien i byen og Norge forøvrig, hadde sin utdannelse fra STF.

Da skolen på Osebakken ble nedlagt her i 1972, ble virksomheten overført til Telemark tekniske skole, med campus på Kjølnes. Denne er i sin tur en del av og Høgskolen i Telemark. SFT var helt sentral for Porsgrunns utvikling som industriby, og la grunnlaget for det høyskolemiljøet som i dag befinner seg på Kjølnes.

Fra gammelt av ble elevene fra fagskolen, som ble sterkt etterspurt både til skips- og annen mekanisk industri, omtalt som “teknikere” og skolen selv ble kalt for “Tekniker'n” på folkemunne i Porsgrunn. Derfor heter gata fra Storgata og ned til den gamle skolen i dag “Teknikergata”.

Stikkord: