Nøkler

For å få filt en ny nøkkel henvender man seg først til PBBL (Jernbanegata 25, Porsgrunn) for å få en rekvisisjon på et nytt nøkkelsett.

Deretter kontakter man AS Brann- og Sikringservice (Gimleveien 1, Porsgrunn, ved siden av Falken, tvers over for innkjøringen til BeHa-kvaratalet) for å få produsert ny nøkkel. Produksjonen skjer på grunnlag av data-filer, ikke ved kopiering av original.