Om nettstedet (utkast)

Formålet med dette nettstedet er å ha et sted der beboere av Elvegården i Porsgrunn skal kunne dele informasjon og utveksle synspunkter omkring driften av sameiet. Det skal være de som bruker nettstedet som vil fylle det med innhold og bestemme over utformingen av det. I utgangspunktet er nettstedet tenkt brukt til følgende, men dette kan endres etter behov:

 • Dele bruksanvisninger og praktiske tips.
 • Arkivere sentrale dokumenter i sameiets historie.
 • Forum for å diskutere driften og utvikling av eiendommen.
 • Ha en online kalender som minner om møter o.l.

Forsiden

Forsiden viser overskriften til og et sammendrag av de nyeste innleggene som er skrevet. Vanligvis er det nyeste innlegget øverst. For å lese hele innlegget (og ikke bare sammendraget) klikker du på overskriften eller Les mer.

E-post varsling

Jeg antar at nettstedet hovedsaklig kommer til å bli brukt som arkiv. Det vil uansett ikke bli oppdatert med nytt innhold fra dag til dag. For å holde deg oppdatert uten å behøve å logge på daglig kan du abonnere på e-post varsling. Da vil du få en automatisk e-post dersom det er kommet nytt innhold på nettstedet siste døgn.

For å gjøre dette går du inn på Min konto (øverst til høyre) og klikker deretter på fanen E-post varsling. For å få tilsendt epost må du først klikke Aktivert under Hovedbryter og Aktivert under Detaljerte innstillinger. Du kan dessuten velge hvor mye av innholdet du vil ha med i eposten, og om du også vil ha oppdatering når noen poster en kommentar til et innlegg. For å deaktivere varsling holder det å velge Deaktivert under Hovedbryter.

E-post oppdateringene blir sendt ut en gang i døgnet, og vil innholde lenker til alle nye innlegg (og evt. kommentarer) som er lagt på nettstedet siden forrige epost.

Søk

Nettstedet er søkbart (fritekstsøk). For søke etter en side som inneholder et bestemt ord taster du inn ordet du vil søke etter i søkefeltet øverst i venstre marg. (Vær obs på at etter at nytt innhold er lagt inn, kan det gå opp til tre timer før det blir søkbart.)

Innholdet i vedlegg er dessverre ikke søkbart. Det betyr at dersom ordet du søker etter bare forekommer i vedlegget, og ikke innlegget vedlegget er heftet ved, så kan søk dessverre ikke benyttes til å finne vedlegget. Det kan derfor være lurt, dersom du laster opp et vedlegg, og oppgi stikkord for søk i innlegget vedlegget er heftet ved.

Legg til innhold

Alle som har konto på nettstedet kan legge inn innhold. Det er ingen begrensinger på hva som kan legges inn. Har du noe på hjertet som du ønsker å dele med de øvrige beboere, er det bare å ta tastaturet fatt!

Det finnes tre typer innhold på nettstedet:

 • Forumemne
  Et forumemne starter en ny diskusjonstråd i et forum.
 • Hendelse
  En hendelse er et innlegg med angivelse av en framtidig dato der noe skal skje (f.eks. en møteinnkalling).
 • Innlegg
  Et innlegg publiserer et nytt innlegg på nettstedet.

Alle som er innlogget på nettstedet kan legge til både forumemner, hendelser og innlegg. Når du klikker på Legg til innhold i menyen til venstre kan du velge om du vil legge til hva slags type innhold du vil legge til (forumemne, hendelse eller et innlegg.) De er ganske like, og samtlige lar deg velge overskrift og skrive inn tekst, men de er ment benyttet litt forskjellig.

Forumene er ment for spørsmål og diskusjon. De er tematisk inndelt (for øyeblikket i to prosjektorienterte kategorier (Utsmykning og Nettstedet), og et “oppsamlingsforum” for generelle spørmål og ytringer, men det vil være enkelt å utvide dette med nye forumkategorier etter behov.

Innholdstypen hendelse brukes når du ønsker å gi beskjed om en fremtidig hendelse (for eksempel for å gi beskjed om et møte, men den kan også brukes for å gi beskjed om andre typer hendelser). Alt innhold av type hendelse vises under fanen Kalender.

Innholdstypen innlegg brukes særlig for innhold det er ønskelig å arkivere for senere bruk. Man kan hefte bilder og vedlegg med innlegg. Har du ikke behov for vedlegg eller bilder kan du la disse feltene stå tomme.

Nederst på siden for innlegg finner du Stikkord. Krysser du av for et eller flere stikkord vil innlegget, i tillegg til å bli lagret i det fullstendige arkivet, også bli arkivert i saksarkivet (se nedenfor) under det eller de angitte stikkord. Det kan gjøre det lettere å finne igjen fordi saksarkivet lister opp alle dokumenter som er merket med stikkord som knytter det til saken.

Det du setter som emne på et innlegg vil blant annet bli brukt når innholdet i arkivet blir listet opp i saksarkivet. Derfor bør du sørge for å benytte tekst i emnefeltet som gjør det lett å identifisere innholdet når folk ser gjennom arkivet.

Når du skriver innlegg har du mulighet for å angi et sammendrag som vil bli brukt når innlegget blir vist på forsiden. Klikk på Rediger sammendrag dersom du ønsker dette. Du kan godt la sammendraget være tomt. I så fall vil det bli det bli laget et automatisk sammendrag som hentes fra de første 600 tegn i innlegget.

Innlegg, forumemner og kommentarer får automatiske linjeskift tilpasset skjermbredden. Legg derfor bare inn eksplisitte (såkalte «harde») linjeskift mellom hvert avsnitt.

Bortsett fra dette med linjeskift trenger du ikke passe på noe når du skriver. Ønsker du å bruke effekter som kursiv og fete typer kan du se på vår veiledning i HTML-markeringer.

Når du er ferdig med å skrive kan du trykke på Forhåndsvis for å se hvordan teksten vil bli seende ut. Når du trykker på Lagre vil teksten bli lagret og et sammendrag av teksten vil bli vist på forsiden. Vær obs at dersom du ikke avslutter med å trykke på Lagre vil teksten ikke bli lagret eller publisert.

Vedlegg

Når du redigerer et innlegg og ruller litt nedover på skjermen kommer du til en “avdeling” som heter “Vedlegg” (se figur nedenfor). Her er det et felt med overskriften “Legg til ny fil”. Et vedlegg vil typisk være en Word-fil eller en PDF-fil.

For å laste opp et vedlegg må du gå gjennom de fire trinnene som er beskrevet i detalj under. Stegene er også markert i de to figurene under med røde tall.

screenshot

Opplasting av vedlegg starter med at du trykker på knappen merket “Bla gjennom” (1). Når du trykker på denne knappen kommer det opp et vindu, lignende det under, som lar deg navigere i filsystemet på din egen maskin. Velg ut filen du ønsker å laste opp (2) og trykk på “Åpne” (3).

screenshot

Dette tar deg tilbake til vedleggsfeltet i innlegget du redigerer. For å laste opp den filen du valgt ut må du trykke på knappen “Last opp” (4). Filinformasjon for vedlegget vil nå bli vist i vedleggsfeltet, som vist i eksemplet under.

screenshot

Når du avslutter redigeringen ved å trykke på knappen “Lagre” nederst på siden vil vedlegget bli lagret som et vedlegg til innlegget.

Forum

Et eget område på nettstedet er satt av til diskusjonsforum. Du kommer til dette området ved å klikke på lenken Forum i venstre marg.

Forumene er ment for spørsmål og diskusjon, kanskje særlig rettet inn mot prosjekter som utsmykning og opparbeiding av attraktive utearealer.

Arkivering

Alle innlegg som skrives på nettstedet dukker først på forsiden (nyeste innlegg først). Men etter en stund vil det forsvinne fra forsiden. Eldre innlegg vil imidlertid alltid kunne finnes igjen ved Søk (se neste avsnitt). Dessuten blir alle eldre innlegg lagt i omvendt kronologisk rekkefølge under fanen Fullstendig arkiv (nyeste først).

I tillegg vil innlegg merket med et stikkord bli plassert under angjeldende stikkord under fanen Saksarkiv. I tillegg finnes det egne faner for innlegg merket med stikkordene Bruksanvisninger (bruksanvisninger og praktiske tips) og Referater ( referater fra diverse møter), slik at det skal være raskt å slå opp i disse.

Akiverte innlegg listes alltid i omvendt kronologisk (nyeste innlegg først). Innleggets emne-felt vises. For å lese hele innlegget klikker du på emne-feltet.