Porsgrunn kommunes byggeskikkpris for 2012

Porsgrunn kommunes byggeskikkpris for 2012 tildeles prosjektet “Elvegården”, Støperibakken 10 og 12, ved byggherre Alfa Eiendom A/S, for ombygging av vestre del av gamle Skiensfjordens tekniske fagskole (Tekniker'n) på Osebakken. Arkitekt var Børve og Borchenius AS.

Begrunnelse for tildelingen

prisvinnere

Prosjektet er en ombygging av den gamle bygningskroppen som opprinnelig var et verksted -og industribygg til et rent leilighetsbygg. Byggherre har hatt strenge regler å forholde seg til, har fulgt råd fra antikvarisk myndighet og fått til god gjenbruk til nye moderne leiligheter i et vanskelig bygg. Materialvalget og kombinasjonen av materialene tegl, jern og stål, framstår som ryddig og riktig utfra det bygningshistoriske utgangspunktet som var.

Den gamle Tekniker'n var en kjent utdanningsinstitusjon og et viktig bygg i Porsgrunn som mange mennesker har et forhold til. Det har derfor vært stor spenning knyttet til selve prosjektløsningen, og resultatet vurderes som vellykket.

Pengeprisen gis videre til Osebakken Vel

Med prisen følger det et pengebeløp på 25 000 kroner. Disse har Alfa Eiendom A/S besluttet å gi videre til Osebakken Vel.

Stikkord: