Alfa eiendom

Brev til og fra Alfa eiendom. Referater fra møter som omhandler forholdet til Alfa eiendom.

Balkongutbedring

Verandaene må utbedres for å hindre at vann renner ned på de som bor under.
Arbeidene skal utføres fra utvendig stillas og beboere behøver ikke være til stede når det skjer.
Beboere blir imidlertid anmodet om å tømme verandaene før arbeidet skal begynnes.
Vennligst ta direkte kontakt med Gjermund Langslet (419 33 810 / gjermund@alfaeiendom.no) dersom du har problemer med rydding e.l.
Vedlagte figur (PDF) viser plan for arbeidet.

2012-11-22: Avslag fra Fylkesmannen

For å løse garasjespørsmålet var det søkt om dispensasjon fra arealformålet i reguleringsplanens § 1.2 for bygning S8 (mellombygget) slik at dette kunne benyttes som parkeringshus/garasjer for beboere i S9 (Elevegården).

I et brev fra Fylkesmannen i Telemark datert 2012-11-22 er det klart at dispensasjon ikke blir innrømmet. Sammendrag:

Klagerne gis medhold. Det gis ikke dispensasjon fra arealformålet i § 1.2 i reguleringsplanen for Osebakken vgs og deler av Teknikergata, Storgata og Skiensgate, Porsgrunn kommune.

Forslag miljøbelysning

Nedenfor er redegjørelse fra styret v. Reite samt to eposter fra Elektro4 vedr. belysning av inngangsområdet.

Porsgrunn kommunes byggeskikkpris for 2012

Porsgrunn kommunes byggeskikkpris for 2012 tildeles prosjektet “Elvegården”, Støperibakken 10 og 12, ved byggherre Alfa Eiendom A/S, for ombygging av vestre del av gamle Skiensfjordens tekniske fagskole (Tekniker'n) på Osebakken. Arkitekt var Børve og Borchenius AS.

Stikkord:

2012-10-11: Konstituerende sameiemøte

Referat fra informasjonsdelen av dette møtet (del 2)

Sider

Abonner på RSS - Alfa eiendom