Alfa eiendom

Brev til og fra Alfa eiendom. Referater fra møter som omhandler forholdet til Alfa eiendom.

2011-05-24: Møte med Alfa eiendom

Referat fra møte på Kafe K 24.5.2011 v/Erling Reite.

Til stede:
Alfa gruppen: Thore Liverød og Christian Rustand
Beboere: Per Haugen, Tore Westby og Erling Reite (ref.)

Spørsmål som ble drøftet:

2010-11-17: Budsjettforslag fra Alfa Eiendom

Vedlegget er et Excel-ark med budsjettforslag fra Alfa Eiendom.

Sider

Abonner på RSS - Alfa eiendom