Alfa eiendom

Brev til og fra Alfa eiendom. Referater fra møter som omhandler forholdet til Alfa eiendom.

2012-06-15: Svar fra Alfa Eiendom

Mottatt fra Christian Winsnes Rustand (Alfa Eiendom):

Viser til mottatt mail med oppfølgingspunkter fra deres fellesmøte i Elvegården 11 juni.

Her er tilbakemelding punkt for punkt:

2012-06-11: Fellesmøte + brev til Alfa eiendom

Fra Arild Ljådal

Kort oppsummering fra fellesmøte 11.juni:

2012-06-11: Vedr. garasjer fra Alfa Eiendom

Viser til lengre prosess vedrørende parkeringssituasjonen i Elvegården og de alternativene vi sammen har jobbet med underveis. Tilbakemeldingene fra interimstyret på vegne av dere kjøpere har vært at det foretrukne alternativet er en ombygging av B-bygget til parkeringshus. Vi har blitt informert om at dette alternativet har vært å foretrekke fremfor den opprinnelige planlagte parkeringen i sidefløyene. I den anledningen er det med stor glede at planutvalget i Porsgrunn kommune onsdag 6. juni godkjente vår søknad om ombygging av B-bygget i

2012-01-23: Møte med Alfa eiendom

Referat fra møte med Alfagruppen 23. 1.2012. vedr. fremdrift Elvegården.
Til stede: Christian Winsnes Rustand, Alafagruppen ; Arild Ljådal, Per Haugen, Tore Westby og Erling Reite, Interimsstyret.

2011-06-15: Møte med Alfa eiendom og Veidekke

Følgende leiligheter var representert: 101, 102, 104, 201, 203, 204, 303, 304 og 401.

Alfagruppen:
Thore Liverød og Christian Winsnes
Fra Veidekke:
Sven Ove Thorsen og Mats Granli
Møteleder:
Arild Ljådal

Bakgrunnen for de spørsmål som ble diskutert fremgår av interimsstyrets mail av 7/6.

Svar på våre spørsmål er skrevet i kursiv.

Sider

Abonner på RSS - Alfa eiendom