2012-10-11: Konstituerende sameiemøte

Referat fra informasjonsdelen av dette møtet (del 2)