Parkering

Referater, brev, mm. som handler om parkeringssaken.

2012-11-22: Avslag fra Fylkesmannen

For å løse garasjespørsmålet var det søkt om dispensasjon fra arealformålet i reguleringsplanens § 1.2 for bygning S8 (mellombygget) slik at dette kunne benyttes som parkeringshus/garasjer for beboere i S9 (Elevegården).

I et brev fra Fylkesmannen i Telemark datert 2012-11-22 er det klart at dispensasjon ikke blir innrømmet. Sammendrag:

Klagerne gis medhold. Det gis ikke dispensasjon fra arealformålet i § 1.2 i reguleringsplanen for Osebakken vgs og deler av Teknikergata, Storgata og Skiensgate, Porsgrunn kommune.

2012-10-11: Konstituerende sameiemøte

Referat fra informasjonsdelen av dette møtet (del 2)

2012-06-11: Fellesmøte + brev til Alfa eiendom

Fra Arild Ljådal

Kort oppsummering fra fellesmøte 11.juni:

2012-06-11: Vedr. garasjer fra Alfa Eiendom

Viser til lengre prosess vedrørende parkeringssituasjonen i Elvegården og de alternativene vi sammen har jobbet med underveis. Tilbakemeldingene fra interimstyret på vegne av dere kjøpere har vært at det foretrukne alternativet er en ombygging av B-bygget til parkeringshus. Vi har blitt informert om at dette alternativet har vært å foretrekke fremfor den opprinnelige planlagte parkeringen i sidefløyene. I den anledningen er det med stor glede at planutvalget i Porsgrunn kommune onsdag 6. juni godkjente vår søknad om ombygging av B-bygget i

2012-04-11: Fellesmøte

Fra: Arild Ljådal

Hei
Vedlagt følger referat fra møtet 11.april. I morgen er det møte med Alfa Eiendom sammen med advokaten. Vi sender ut oppsummering av møtet så snart som mulig etter møtet.

Mvh
Arild

Temaer: Parkering, advokat, overtagelse, uteareal.

Sider

Abonner på RSS - Parkering