2012-11-22: Avslag fra Fylkesmannen

For å løse garasjespørsmålet var det søkt om dispensasjon fra arealformålet i reguleringsplanens § 1.2 for bygning S8 (mellombygget) slik at dette kunne benyttes som parkeringshus/garasjer for beboere i S9 (Elevegården).

I et brev fra Fylkesmannen i Telemark datert 2012-11-22 er det klart at dispensasjon ikke blir innrømmet. Sammendrag:

Klagerne gis medhold. Det gis ikke dispensasjon fra arealformålet i § 1.2 i reguleringsplanen for Osebakken vgs og deler av Teknikergata, Storgata og Skiensgate, Porsgrunn kommune.

Hele vedtaket legger i vedlegget.