Balkongutbedring

Verandaene må utbedres for å hindre at vann renner ned på de som bor under.
Arbeidene skal utføres fra utvendig stillas og beboere behøver ikke være til stede når det skjer.
Beboere blir imidlertid anmodet om å tømme verandaene før arbeidet skal begynnes.
Vennligst ta direkte kontakt med Gjermund Langslet (419 33 810 / gjermund@alfaeiendom.no) dersom du har problemer med rydding e.l.
Vedlagte figur (PDF) viser plan for arbeidet.