Overtagelse

Brev, referater og veiledninger som handler om overtagelse.

Balkongutbedring

Verandaene må utbedres for å hindre at vann renner ned på de som bor under.
Arbeidene skal utføres fra utvendig stillas og beboere behøver ikke være til stede når det skjer.
Beboere blir imidlertid anmodet om å tømme verandaene før arbeidet skal begynnes.
Vennligst ta direkte kontakt med Gjermund Langslet (419 33 810 / gjermund@alfaeiendom.no) dersom du har problemer med rydding e.l.
Vedlagte figur (PDF) viser plan for arbeidet.

Forslag miljøbelysning

Nedenfor er redegjørelse fra styret v. Reite samt to eposter fra Elektro4 vedr. belysning av inngangsområdet.

2012-06-15: Svar fra Alfa Eiendom

Mottatt fra Christian Winsnes Rustand (Alfa Eiendom):

Viser til mottatt mail med oppfølgingspunkter fra deres fellesmøte i Elvegården 11 juni.

Her er tilbakemelding punkt for punkt:

2012-06-11: Fellesmøte + brev til Alfa eiendom

Fra Arild Ljådal

Kort oppsummering fra fellesmøte 11.juni:

Kartverket om bolignummer

AIle boliger har en egen adresse. Der hvor det er flere boliger til en adresse (et husnurnrner eller en bokstav) har hver bolig et bolignummer slik at en skiller de enkelte boliger. Bolignurnrneret skal oppgis til folkeregistret ved melding om flytting. Bolignummeret gjør det enklere for ambulanse, brannvesen, budfirma eller andre a finne riktig bolig. Det blir også enklere å lage god statistikk om hvordan vi bor i landet.

Vedlegget forteller hvordan kartverket mener bolignummer skal tildeles.

Sider

Abonner på RSS - Overtagelse