Referater

Referater fra møter avholdt i sameiet.

2012-01-23: Møte med Alfa eiendom

Referat fra møte med Alfagruppen 23. 1.2012. vedr. fremdrift Elvegården.
Til stede: Christian Winsnes Rustand, Alafagruppen ; Arild Ljådal, Per Haugen, Tore Westby og Erling Reite, Interimsstyret.

2011-10-17: Fellesmøte

Hei

2011-09-01: Fellesmøte

Hei
Vedlagt følger referat fra møtet 1.september.

Ha en fin dag.

Mvh
Arild

Stikkord:

2011-08-10: Møte i interimstyret

Fra: Arild Ljådal
Sendt: 11. august 2011 15:24
Emne: Info til fellesskapet Elvegården fra interimstyret

Hei
Onsdag 10.august hadde vi møte i interimsstyret og drøftet hvordan vi skal kjøre prosessen videre. I første omgang ønsker interimsstyret et møte med Alfa og Veidekke (24.august) for følge opp sakene fra fellesmøtet 15.juni. Etter møtet med A&V, vil vi innkalle til et nytt fellesmøte for å gi og få informasjon . Dersom dere har saker som dere vil at vi skal ta opp i møtet med A&V så gi oss melding om det. Send gjerne meldingen til undertegnede.

Stikkord:

2011-06-15: Møte med Alfa eiendom og Veidekke

Følgende leiligheter var representert: 101, 102, 104, 201, 203, 204, 303, 304 og 401.

Alfagruppen:
Thore Liverød og Christian Winsnes
Fra Veidekke:
Sven Ove Thorsen og Mats Granli
Møteleder:
Arild Ljådal

Bakgrunnen for de spørsmål som ble diskutert fremgår av interimsstyrets mail av 7/6.

Svar på våre spørsmål er skrevet i kursiv.

Sider

Abonner på RSS - Referater