2012-03-19: Fellesmøte

Elvegården – referat fra fellesmøte 19.3.2012 i Sparebank 1, Porsgrunn
Til stede leilighet: 101, 102, 104, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 303, 305, 401. Fraværende 103, sagt opp 201, ikke solgt 402. 15 i alt.
Møteleder: Per Haugen og referent Erling Reite.
Tema: Parkering/garasjer, jurist, overtagelse, innflytting, markiser, Skagerak fiber.
Fullstendig referat ligger som vedlegg.