Produkter

Tilbud og veiledning fra leverandører av produkter til sameiet eller til den enkelte sameier.

Tilbud fra Skagerak fiber

Vedlegget inneholder tilbud fra Skagerak fiber på grunnpakke-TV, Internett, fasttelefon og alarm.

For de som har bestilt kan det opplyses om at Skagerak Fiber har boksene og de kan hentes der. Det er greit å ringe 03915 og be om å få komme og hente boksen. Når det gjelder trådløst nettverk kan dere når som helst få opprettet det ved å ringe samme nummer. Da bestemmer dere hva nettet skal hete og lager selv et passord. Ruter er en del av opplegget så det trenger dere ikke å kjøpe eller ta med.

Stikkord:

2012-03-19: Fellesmøte

Elvegården – referat fra fellesmøte 19.3.2012 i Sparebank 1, Porsgrunn
Til stede leilighet: 101, 102, 104, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 303, 305, 401. Fraværende 103, sagt opp 201, ikke solgt 402. 15 i alt.
Møteleder: Per Haugen og referent Erling Reite.
Tema: Parkering/garasjer, jurist, overtagelse, innflytting, markiser, Skagerak fiber.
Fullstendig referat ligger som vedlegg.

Abonner på RSS - Produkter