2012-06-11: Fellesmøte + brev til Alfa eiendom

Fra Arild Ljådal

Kort oppsummering fra fellesmøte 11.juni:

  1. Hurra, parkeringssaken ser ut til å være løst.
  2. Sakene til Alfa eiendom – se vedlegg.
  3. Port for å hindre fri ferdsel til fellesareal mot elva. Mulig løsning å flytte port fra innkjørsel på nordre del legger ned og etter innkjøring garasjeanlegg. Ansvar fremdrift: Arild.
  4. Valg av farge på markiseoppheng og skjerming over markiserull - vedtak: samme farge som sprosser og vinduer. Fargekode står i dokumentasjonen. Ansvar fremdrift: Per Haugen.
  5. Bestilling av parasoller - alle tegnet seg på pluss 3 ekstra til fellesarealene: Ansvar Tore W.
  6. Felles dørskilt- skiltemaker Haugen lager forslag og kommer med pristilbud. Ansvar Per Haugen.
  7. Utsmykking av ganger m.m. - Nedsatt en komite bestående av Else L, Anne Lise W og Vibeke P.: Ansvar fremdrift: Else. P.S. Erling har snakket med Åsmund Beyer. Han vil hjelpe oss med bilder. Museet har mange bekreftet han. Vil komme tilbake til saken snart..
  8. Overtakelse garasjeanlegg m.m. Erling har snakket med advokaten og vil komme tilbake til saken når tiden er inne..
  9. Erling har også kontaktet PBBL som opplyser at de kan søke om reduksjon av nettleien når vi har fått et org.nr., men ikke før! Erling nevnte også dette med fjerning av papp. Den er ikke dekket i avtalen med Høyt og Lavt. Det kan de ta for en ekstra kostnad, men det beste er vel at vi tar en dugnadshenger eller to og blir kvitt pappen..

Mvh
Arild