Forslag miljøbelysning

Nedenfor er redegjørelse fra styret v. Reite samt to eposter fra Elektro4 vedr. belysning av inngangsområdet.

Alfa Eiendom tilbyr oppsetting av tre lyspunkter i «det sorte smauet» og ett nytt lyspunkt på hver side på sidefløyene nærmer inngangsdørene. De fem nye armaturene blir lik de øvrige på plassen.

Reite mener dette ikke gir nok lys på plassen, siden nåværende sidelys fra midten av den runde «skogkledde» rabatten vil forsvinne når skogen blir noe høyere og dessuten lyser den kun fremover.

Elektro4 foreslår derfor at vi der får en 360 graders pen lyktestolpe, høyde ca 3 meter. Pris i epost datert 16. nov. Denne stolpen mener Reite Alfa/Veidekke bør betale pga. manglende av universell belysning av inngangspartiet.

Epost datert 23 nov er pristilbud på velysningen av fasaden med 2 stk ovaled under to vinduer som vist i forslaget. Denne er det ifølge Reite tvilsont om Alfa/Veidekke vil betale.

-------- Opprinnelig melding --------
Emne: 	forslag miljøbelysning
Dato: 	Fri, 16 Nov 2012 12:12:23 +0000
Fra: 	Stian Romberg 
Til: 	erling.reite@gmail.com 

Hei

Sender som avtalt.
Levering og montering av mast i rundkjøring, det er led armatur i mast.
Det er montert tilsvarende mast nede i minneparken i byen.
Levering og montering av ovaled 2 stk på vegg utenfor søppelrom.
Dette blir styrt over lysstyring
Sum tot eks mva kr 41.100,-

-------- Opprinnelig melding --------
Emne: 	forslag miljøbelysning
Dato: 	Fri, 23 Nov 2012 10:36:55 +0000
Fra: 	Stian Romberg 
Til: 	'Erling Reite' 

Hei
stk ovaled ferdig montert kr 29.300 eks mva.
MH
SR