Administrativt

Vedtekter, husordensregler og annen administrativ informasjon for beboerene i Elevegården.

Forslag miljøbelysning

Nedenfor er redegjørelse fra styret v. Reite samt to eposter fra Elektro4 vedr. belysning av inngangsområdet.

Kartverket om bolignummer

AIle boliger har en egen adresse. Der hvor det er flere boliger til en adresse (et husnurnrner eller en bokstav) har hver bolig et bolignummer slik at en skiller de enkelte boliger. Bolignurnrneret skal oppgis til folkeregistret ved melding om flytting. Bolignummeret gjør det enklere for ambulanse, brannvesen, budfirma eller andre a finne riktig bolig. Det blir også enklere å lage god statistikk om hvordan vi bor i landet.

Vedlegget forteller hvordan kartverket mener bolignummer skal tildeles.

Abonner på RSS - Administrativt